Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Politica GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul European 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) a persoanelor fizice și libera circulație a acestora trebuie aplicat în toate statele Uniunii Europene.

Pentru a asigura conformitatea cu noul regulament de protecție a datelor, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani depune toate eforturile pentru a defini și implementa proceduri care au ca scop protejarea datelor personale pe care ni le încredințează vizitatorii site-ului www.tmebt.ro și spectatorii care participă la spectacolele și evenimentele organizate sub egida Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani.

Site-ul www.tmebt.ro este o platformă de informare și promovare a spectacolelor, evenimentelor și campaniilor organizate de Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani.

Funcționarea site-ului respectă normele legale în vigoare în ceea ce privește modul de culegere a informațiilor personale, informațiile oferite și tehnologiile folosite.

Prezenta politica de confidențialitate se bazează pe principiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul UE 2016/679, și anume:

 • Prelucrarea este legală, echitabilă și transparentă. Orice informație cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă va fi furnizată la cerere.
 • Datele personale colectate vor fi folosite doar în scopul pentru care au fost colectate, și nu vor fi utilizate ulterior în alte scopuri.
 • Prelucrarea se efectuează cu date minime. Nu vom solicita niciodată informații suplimentare, în afara celor necesare îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.
 • Perioada de păstrare a datelor nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate sau până la data retragerii consimțământului dumneavoastră cu privire la prelucrarea lor.
 • Exactitatea datelor. Vom face tot posibilul ca în cazul în care datele sunt inexacte, în scopul pentru care au fost colectate, acestea să fie șterse sau rectificate.
 • Securitatea datelor. Vă asigurăm că vom lua toate masurile tehnice și organizatorice, inclusiv protecție împotriva prelucrării neautorizate, a distrugerii, pierderii sau a deteriorării accidentale.
 • Responsabilitate. Vă asigurăm că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în mod responsabil, legal, echitabil și transparent.

DATE CU CARACTER PERSONAL. DEFINIȚIE:

Conform art. 4 pct. 1 din GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (,,persoana vizata”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CARE SUNT DATELE PERSONALE PE CARE LE PUTEM COLECTA I CUM LE COLECTAM?

Datele personale pe care Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani le folosește, în principal, sunt următoarele:

 • date de identificare (nume, prenume),
 • adresa de email,
 • număr de telefon (opțional),
 • categorie socială (elev, student, pensionar, etc),

iar acestea sunt colectate direct de la dvs. prin intermediul e-mailului, prin accesarea paginii de Facebook a Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, telefonic sau fizic prin completarea unor sondaje sau formulare.

 • atunci când veți cumpăra bilete online, datele pe care le furnizați sunt colectate de site-ul dedicat vânzărilor de bilete online.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE Dvs. PERSONALE?

Colectăm informațiile dvs. în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs. și TME;
 • În scopuri de marketing, în baza consimțământului acordat;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le-ati solicitat;
 • Pentru personalizarea serviciilor pe care vi le oferim;
 • Pentru rezervări online; Pentru a vă furniza email-uri cu programul și noutățile cu privire la evenimentele organizate de TME;
 • Pentru a vă informa cu privire la modificări intervenite în program, și anume: reprogramări sau anulări de spectacole sau evenimente, pentru care ați achiziționat bilet;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru a ne conforma legislației,
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept in instanță.

CARE SUNT BAZELE LEGALE PENTRU PRELUCRARE?

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi. cum ar fi executarea unui Contract cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor produse sau servicii de la noi.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu, păstrarea documentelor cantabile pe o perioadă de 10 ani.

Prelucrarea este necesară pentru un interes legitim de promovare a produselor teatrului, cat și al clientului interesat de produsele noastre.

Prelucrarea este necesară pentru un interes legitim și anume suportul clienților în operațiunea de cumpărare și plată a produselor.

TEMEIUL LEGAL:

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în baza consimțământului dumneavoastră în acest sens, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

FURNIZAREA DATELE TALE PERSONALE CATRE TERȚI:

Toate datele dumneavoastră cu caracter personal transmise către noi atunci când folosiți website-ul nostru vor fi folosite în deplin acord cu declarația prezentă de confidențialitate și conform cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 – GDPR.

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestor date și vă asigurăm că sunteti protejat împotriva distribuirii datelor cu caracter personal catre terți. Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani poate furniza informații terților în cazurile expres prevăzute de legislația în vigoare.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal se face doar în următoarele condiții:

 • la solicitarea dvs. expresă în acest sens sau dacă autorizați expres dezvăluirea;
 • informațiile sunt furnizate pentru a respecta legea, pentru a impune un acord pe care îl avem cu dvs. sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța angajaților noștri sau a altora;
 • informațiile sunt furnizate agenților noștri, furnizorilor sau prestatorilor de servicii care îndeplinesc funcții în numele nostru;
 • în cazul în care dezvăluirea este necesară pentru a soluționa litigiile, revendicările sau persoanele care deține un interes legal sau benefic.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE:

 • Dreptul de informare și acces la date. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul sa obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către TME și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul sa obțineți o copie a acestor date personale.
 • Rectificarea sau ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat). Aveți dreptul de a solicita rectificarea și completarea datelor dumneavoastră personale. De asemenea, aveți dreptul de a va retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de prelucrare.
 • Restricționarea prelucrării. În anumite cazuri, aveți dreptul de a solicita să restricționăm folosirea datelor dumneavoastră personale.
 • Dreptul de a se opune prelucrării. Aveți dreptul de a va opune prelucrării în scopuri de marketing direct, caz în care datele dumneavoastră vor fi șterse.
 • Dreptul portabilității datelor: aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal pentru a fi transmise unui nou furnizor de servicii. Acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
 • Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale, inclusiv creării de profiluri.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP.

RESTRICTIILE APLICATE ÎN PROCESAREA DATELOR PERSONALE

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani  NU vinde și nu închiriază datele personale către nici o terță parte. De asemenea, nu folosim datele personale pentru nicio prelucrare și procesare electronică, conform articolelor 21 si 22 din GDPR.

PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA MINORI

Minorii care au împlinit varsta de 16 ani pot achiziționa în nume propriu serviciile oferite de teatru și pot solicita, respectiv primi comunicări din partea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani cu acordul părinților sau tutorelui legal. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii.

CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Datele cu caracter personal colectate sunt păstrate timp de 3 ani de la ultima interacțiune a persoanei cu Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani. Ultima interacțiune o reprezintă, de exemplu data ultimei achiziții de bilete sau data comunicării adresei de e-mail în vederea primirii newsletter-ului ( daca este cazul). Dacă în acest interval nu va exista nicio interacțiune cu noi, vom considera ca informațiile și serviciile noastre nu mai sunt de interes și vom solicita utilizatorilor să confirme dacă doresc să mai primească informații de la noi. În caz de refuz sau în lipsa unei confirmări explicite, datele vor fi șterse din baza noastră, mai puțin cele necesare pentru a respecta cerințele codului fiscal în vigoare și necesitățile de securitate (protejarea domeniului și a serverelor împotriva fraudelor și spamului).

STOCAREA DATELOR

În ceea ce privește aderarea dumneavoastră la pagina noastră de Facebook, vom păstra datele dumneavoastră atât timp cat sunteți abonat să primiți noutăți și informații;

În celelalte cazuri, datele dumneavoastră sunt păstrate conform legislației în vigoare. Nu se stochează pentru o perioadă mai lunga decât este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI SECURITATE A DATELOR

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani va asigura că toate datele pe care le colectăm despre dumneavoastră sunt stocate și păstrate pe servere securizate și luăm toate masurile tehnice și organizatorice de securitate impuse de lege pentru a va proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, accesului neautorizat, precum și împotriva prelucrării ilegale. De asemenea, luăm masuri pentru a folosi datele dumneavoastră personale conform cu prezenta Politica și pentru a respecta alegerile dumneavoastră în privința prelucrării datelor dumneavoastră personale.

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Orice nelămurire sau întrebare cu privire la prelucrarea datelor dvs. sau daca doriți sa vă exercitați drepturile legale în legătura cu datele cu caracter personal pe care le deținem se pot transmite pe adresa de e-mail tmebt.ro@gmail.ro. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email tmebt.ro@gmail.ro

Aceste solicitări nu exclud posibilitatea persoanelor vizate de a se adresa instanțelor de judecată pentru protejarea drepturilor recunoscute de lege.

LEGEA APLICABILĂ

Acest set de termeni și condiții este guvernat de legislația din Romania. Orice disputa privitoare la clauzele prezentului act, precum i cu privire la consecințele pe care acesta le implică, vor fi rezolvate în fata instanțelor competente.Notă: Pentru soluționarea solicitărilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal adresate Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani, persoana vizata trebuie sa facă dovada că a beneficiat de serviciile Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani.