Regulament pentru public

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani supune atenției dumneavoastră următoarele reguli de bază, obligatorii pentru toate persoanele care participă la spectacolele și evenimentele teatrului.

Prin participarea la spectacolele și evenimentele Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament, pe tot parcursul prezenței în spațiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfășurate în sălile și spațiile teatrului, fără a avea obligația de a restitui contravaloarea biletului.

Accesul publicului la spectacolele Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani, se face pe baza biletelor. Acestea pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală din incinta Cinematografului Unirea și de la Agenția Teatrală din incinta Casei Tineretului din B-dul Mihai Eminescu nr. 48, sau online https://eventbook.ro/program/teatrul-mihai-eminescu-botosani, în limita locurilor disponibile.

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani pune la dispoziția spectatorilor posibilitatea achiziționării biletelor cu preț întreg sau cu reducere pentru elevi, studenți și pensionari.

REZERVĂRI DE BILETE

Pentru spectacolele Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani se pot face rezervări de bilete prin telefon; 0231 510 970, 0735 779 821, 0722 557 556, iar locul în sala de spectacol este garantat doar prin cumpărarea biletului.

BILETE CU REDUCERE

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani oferă reduceri la bilete pentru elevi, studenți și pensionari, în limita locurilor disponibile. Biletele cu reducere pot fi achiziționate pe baza documentelor justificative. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să arate biletul achiziționat. Copiii preșcolari cu vârsta de peste 5 ani beneficiază de reduceri în aceleași condiții ca și elevii, studenții și pensionarii.

Salariații instituției si persoanele care provin din alte instituții de cultură beneficiază de gratuitate.

FACILITĂȚI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani pune la dispoziție locuri pentru copiii cu handicap (în limita restricțiilor de vârstă impuse de eveniment) și pentru adulții cu handicap grav și accentuat și însoțitorii lor. Adulții cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca elevii, studenții și pensionarii, în limita locurilor disponibile. Biletele pentru persoanele cu handicap pot fi achiziționate exclusiv pe baza documentelor justificative.

RESTRICȚII DE VÂRSTĂ

Anumite producții ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani pot conține mesaje nerecomandate unui anumit segment de vârstă, caz în care acest mesaj este menționat pe afișul producției respective, pe afișul lunar sau pe website-ul oficial al instituției. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul în sala de spectacol pentru categoriile de vârstă care fac obiectul acestui mesaj.

ACCESUL ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Accesul publicului după ora de începere a spectacolului nu este permis, cu excepția spectacolelor cu pauză (în cazul acestora, accesul poate fi făcut pe durata pauzei).

Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea la o reprezentație ulterioară.

Pentru confortul spectatorilor, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani recomandă folosirea garderobei, serviciu care este pus la dispoziție gratuit.

PREZENȚA ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să mențină ordinea publică și standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate și de siguranță anti-incendiu și să se conformeze ordinelor și regulamentelor Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani și/sau organelor de drept.

Prin prezența la spectacolele și evenimentele Teatrului „Mihai Eminescu” , spectatorul acceptă să fie filmat și/sau fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de teatru și permite utilizarea înregistrărilor foto/ video/ audio în scopuri promoționale.

ÎN INCINTA TEATRULUI „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI SUNT STRICT INTERZISE URMĂTOARELE:

  • fotografierea, filmarea sau înregistrarea audio a spectacolelor Teatrului „Mihai Eminescu”, fără un acord prealabil din partea conducerii; reprezentanții Teatrului „Mihai Eminescu” au dreptul să excludă din săli persoane care încalcă aceste reguli;
  • folosirea telefoanelor mobile, pe toată durata de desfășurare a spectacolului/evenimentului, pentru asigurarea confortului celorlalți spectatori și desfășurarea în condiții optime a respectivului spectacol / eveniment;
  • fumatul în interiorul Teatrului „Mihai Eminescu” (inclusiv țigarete medicinale sau electronice)
  • accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;
  • accesul animalelor în interiorul teatrului;
  • accesul în sala de spectacol cu orice tip de alimente, băuturi colorate sau carbogazoase, băuturi alcoolice;
  • accesul în incinta Teatrului „Mihai Eminescu” cu lanterne laser, obiecte contondente sau ascuțite, substanțe toxice, substanțe psihotrope sau arme;
  • aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală, săvârșirea acțiunilor care încalcă ordinea și periclitează desfășurarea evenimentelor;
  • comportamentul agresiv, limbajul vulgar și abuziv, amenințările, tonul ridicat față de ceilalți spectatori sau reprezentanți ai teatrului;
  • efectuarea actelor de comerț de orice tip sau distribuirea de materiale cu conținut informațional și / sau publicitar, fără acordul scris al conducerii.

Reprezentanții Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani își rezervă dreptul de a interveni, în oricare din aceste situații, în scopul respectării celor de mai sus.

MODIFICAREA PROGRAMULUI DE SPECTACOLE

În caz de îmbolnăvire a unui actor, caz fortuit sau în caz de forță majoră, Teatrul ”Mihai Eminescu” își rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole, iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînoite pentru o altă reprezentație.

Programul de spectacole al Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani poate face obiectul unor modificări, iar varianta actualizată a programului este disponibilă pe www.tmebt.ro.

Amintim publicului că drepturile Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani sunt protejate de Legea 8/996 republicată, privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și de Codul Civil.